Události

 

Školní rok 2019/2020

Školní jídelna zažila italský den

Branný den

OVOV republikové finále 2019

 

Školní rok 2018/2019

Rozloučení na zámku

Absolventské práce

Dlouhé Stráně

Sazka Olympijský víceboj

Ptáci Podhradského rybníka

Preventivní program s hasiči

Třetí tovačovský workshop

Orientační běh

Škola Zdravé 5

Nakupování se Zdravou 5

Svět očima dětí

Návštěva žáků z Drahan a Krumsína

Kuchyňky

Recitační soutěž

Malá chemická olympiáda

Výsledky jarního sběru papíru

Velký úspěch v ringu

Pohár rozhlasu v atletice

Den dětí s VLS

Šesťáci zkoumali Hloučelu

Den Země

Zlatý list

Špačkoš - kreslete a sbírejte zbytky pastelek

Biologická olympiáda

Mladý zahrádkář

Sportovní snažení školáků

Čarodějnice ve školní jídelně

Regionální kolo YPEF

Ozoboti a lego ve škole

Souboj čtenářů - výsledky

Dnes jím jako Angolan

Soutěž 3D ptáček

Školáci rozveselili náměstí

Seiferos

Ukliďme si Plumlov

Zápis dětí do 1. třídy

Halová atletika

OVOV

Pomerančová kůra

Exkurze do čističky odpadních vod

Návštěva z Vícova

Sběr pomerančové kůry duben

Matematický klokan

Školička nanečisto

Den učitelů

Návštěva Bovýska

Oslavy Světového dne vody

Ponožkový den

Lyžařský výcvik

Souboj čtenářů - projektový den

Hodina pohybu navíc

Klub zábavné logiky a deskových her

Badatelský klub

Tři králové

Sběr pomerančové kůry leden

Obrana se týká nás všech

Tradiční loučení se starým rokem

Andělská pohádka - domov seniorů

Školní ples - článek

Projekt Příběhy bezpráví

Projekty pomáhají

Sběr baterií

Recyklohraní

Besip

Workshop Tovačov

https://www.tvmorava.cz/clanek/4520/rezbarska_skola_vystavovala_prace_svych_studentu

Dopravní soutěž pro družinu

Beseda přírodopis 8. ročník

Mikulášské odpoledne

Mléko a ovoce do škol

Čtenářský klub

Sběr pomerančové kůry prosinec

Zástupci školního parlamentu

Den stromů

Přírodovědný klokan

Příroda kolem nás

Republikové finále OVOV

Sběrový týden

Anglické divadlo

Deváťáci si vybírali budoucí zaměstnání

Šipkovaná

Osvětim

Myanmar

Seznamovací pobyt