Další projekty

 

Projekt s podporou Olomouckého kraje

Učitel rozvíjející základní gramotnosti

Chytrá škola

Učíme se podnikavosti

Osvědčení o spolupráci MASARYKOVA UNIVERZITA A ZŠ PLUMLOV

Třídnické hodiny v systému prevence rizikového chování žáků

 

Digitálně a interaktivně


Naše škola je partnerem projektu Digitálně a interaktivně, financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Doba realizace projektu: září 2014 – červenec 2015.

Cílem projektuje zásadním způsobem přispět k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků škol pro využívání moderních digitálních technologií ve výuce. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle jsou jednotlivé vzdělávací programy využívající e-learningové podpory, evaluačních nástrojů a systém mentoringu a koučinku.

Vzdělávací programy jsou koncipovány s důrazem na praktická cvičení pedagogů a přímé využití ICT ve výuce. Důležitou součástí je nákup mobilních dotykových zařízení pro pedagogy. Požadavku informační gramotnosti u žáků totiž nelze dosáhnout bez informačně gramotných pedagogů. Realizací projektu dochází ke komplexnímu rozvoji lidských zdrojů v počátečním vzdělávání reflektující moderní trendy v ICT.

The nature trail of Plumlov

Video

Na správné cestě

Tradičně a netradičně