Další projekty

 

Osvědčení o spolupráci MASARYKOVA UNIVERZITA A ZŠ PLUMLOV

Třídnické hodiny v systému prevence rizikového chování žáků

Minipodniky

Kavčí hory nezklamaly

Keramika Kunštát

 

Digitálně a interaktivně


Naše škola je partnerem projektu Digitálně a interaktivně, financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Doba realizace projektu: září 2014 – červenec 2015.

Cílem projektuje zásadním způsobem přispět k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků škol pro využívání moderních digitálních technologií ve výuce. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle jsou jednotlivé vzdělávací programy využívající e-learningové podpory, evaluačních nástrojů a systém mentoringu a koučinku.

Vzdělávací programy jsou koncipovány s důrazem na praktická cvičení pedagogů a přímé využití ICT ve výuce. Důležitou součástí je nákup mobilních dotykových zařízení pro pedagogy. Požadavku informační gramotnosti u žáků totiž nelze dosáhnout bez informačně gramotných pedagogů. Realizací projektu dochází ke komplexnímu rozvoji lidských zdrojů v počátečním vzdělávání reflektující moderní trendy v ICT.

The nature trail of Plumlov

Video

Na správné cestě

Projekt "Plumlovem - bezpečně na zelenou 2012"

Naše základní škola uspěla se žádostí o získání grantu, který každoročně uděluje Nadace partnerství. Projekt je nazván PLUMLOVEM – BEZPEČNĚ NA ZELENOU 2012. Jeho cílem je výrazně přispět ke zvýšení bezpečnosti dětí z hlediska dopravní situace. Žáci, rodiče, zaměstnanci školy i širší veřejnost mají možnost se vyjádřit k dopravní situaci v Plumlově. Na základě dotazníkového šetření a vyznačení nebezpečných míst na mapě bude zhotovena Dopravní studie města Plumlova. Tato dopravní studie bude předána zastupitelům města Plumlov. Jednotlivé technické úpravy v okolí školy, které budou ve studii navrženy, mohou být poté postupně realizovány. Díky získanému finančnímu obnosu také zajistíme rekonstrukci školní šatny, jízdní kola, stojany určené k uložení jízdních kol, bezpečnostní a ochranné prvky na oblečení dětí.

Tradičně a netradičně