Současnost

 

Specifika školy

▪ bezbariérová škola pro tělesně postižené žáky, výtah

▪ komplex budov: škola+ ŠD+ ŠJ s moderním vybavením

▪ výzdoba interiéru - práce žáků

▪ převahu tvoří dojíždějící žáci z okolních obcí/12

▪ 18 třídní škola s odbornými učebnami

▪ moderní PC učebna, PC v kabinetech, přístup na internet,    multimediální učebny

▪ 2 tělocvičny, školní hřiště s umělým povrchem, keramická dílna - projekt/,

▪ moderní školní kuchyňka, knihovna učitelská i žákovská,školní pozemek

▪ kvalifikovanost učitelů

▪ k dispozici speciální pedagog + logoped

▪ většina učitelů proškolených v moderních výukových metodách a formách

▪ Fundraising- získávání sponzorů

▪ zapojení do projektů, tvorba – OPOK, OPVK, MŠMT

▪ EU - peníze školám

▪ výchovný poradce-volba povolání, preventista rizikového chování

▪ bohatství regionu- oblast kulturně historických památek + přírodní lokality

▪ spolupráce s DD, ZUŠ, MŠ Plumlov, Ohrozim, Vícov

▪ interaktivní tabule na 1. i 2.st.

▪ výuka dvou cizích jazyků- AJ(od 3.r.,) NJ- od 7.r.

▪ rozmanitá zájmová činnost

 

Hodnocení práce školy

▪ více než polovina žáků 9.r.  přijata ke studiu na SŠ

▪ přijetí žáků ke studiu na víceletých gymnáziích

▪ testy KALIBRO, SCIO, Diagnostika znalostí a dovedností-5. a 9.r.  

▪ účast v okres. kolech olympiád a soutěží, postupy do krajského kola - NJ, Dopravní soutěž, Z, D, CH; OVOV - celostátní umístění

▪ smysluplná práce ŠD- program: Korálky poznání

▪ velmi dobrá komunikace se zřizovatelem

▪ další vzdělávání učitelů

▪ podpora sponzorů

▪ aktivity v oblasti EVVO

Zelená škola Ol. kraje

Zdravá škola    

Aktivní  škola     

Škola pro udržitelný rozvoj

▪ pestrá nabídka zájmové činnosti

 

Projektová výuka

Školička nanečisto - 1. ročník pro děti i rodiče

Slavnost padajícího listí – 1. stupeň

Bivakování ve škole

Stonožka- jarmark, akademie, sběr papíru

Škola plná zdraví

Začít spolu – víkendové pobyty 1. a 6. třídy

Dokážu to - osobnostní a sociální výchova

Hravě a zdravě na míči   

Se Stonožkou multikulturalitou 

Plumlovem bezpečně na zelenou

Školní olympiáda            

EVVO tradičně a netradičně    

Epidemie obezity    

Bejvávalo

Digitálně a interaktivně

Všechno v životě souvisí - MINIPODNIKY