Režim dne

 

Režim dne

1. Školní budova se otevírá v 7,10 hodin, uzavírá se v 17,00 hodin.

2. Provoz školní družiny:

  • ranní družina: 6,30 - 7,15 hodin,
  • odpolední družina: 11,05 - 17,00 hodin.

3. Vydávání obědů: 11,00 - 13,30 hodin.

4. Organizace vyučování:

     1. hodina     7,30 - 8,15

     2. hodina     8,25 - 9,10

     3. hodina     9,25 - 10,10

     4. hodina     10,20 - 11,05

     5. hodina     11,15 - 12,00

     6. hodina     12,10 - 12,55

     7. hodina     13,00 - 13,45

     8. hodina     13,55 - 14,40

     9. hodina     14,45 - 15,30

V praxi: při dvouhodinových předmětech: 8. hodina     13,25 - 14,10 hodin,

                                                                          9. hodina     14,15 - 15,00 hodin (úprava dle jídního řádu).

Vyučovací hodina trvá 45 minut, přestávky 10 minut, hlavní přestávka 15 minut, polední přestávka 50 minut.
S ohledem na dojíždějící žáky jsou zkráceny některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut (přestávka mezi 6. a 7. a 8.  vyučovací hodinou jsou pětiminutové) a přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut.

5. Ostatní činnosti (zájmové útvary, schůze, porady) se řídí plánem školy.

6. Pedagogické rady se budou konta ve sborovně - společenské místnosti dle plánu.

7. Schůzky metodických zařízení budou probíhat ve sborovně, případně kabinetě.

8. Porady vedení: podnělí 7,45 (ředitelka školy, zástupce ředitelky školy, ekonomka, mzdová účetní, školník, vedoucí školní jídelny a školní družiny).

9. Zástupce ředitelky školy vypracovává týdenní a měsíční plány činnosti.

10. Konzultační hodiny:

  • konzultační hodiny pro logopedickou asistentku: čtvrtek 12,05 - 12,50 hodin,
  • konzultační hodiny výchovného poradce T. Polák:  středa 8,00 - 9,00 hodin a pondělí 13,30 - 14,30 hodin  (pro rodiče vždy po předchozí telefonické domluvě),
  • konzultační hodiny preventisty rizikového chování E.Vopaleckíá: pondělí 13,30 - 14,15 hodin (jednání
    s rodiči po telefonicé domluvě),
  • půjčovní doba žákovské knihovny:

          1. stupeň     E. Krpcová: středa 9,10 - 9,25 hodin

                                ŠD: dle potřeby

                                J. Zelená: úterý 9,10 - 9,25 hodin

          2. stupeň     L. Braunová: pondělí 9,10 - 9,25 hodin

                                                        středa 9,10 - 9,25 hodin

                                                         pátek 9,10 - 9,25 hodin