Klub rodičů

Stanovy

Seznam členů

Příjmy Klubu rodičů:

 • členské příspěvky
 • výtěžek ze sběru papíru (podzim, jaro)
 • školní ples

Výdaje Klubu rodičů:

 • cestovní náhrady žáků na reprezentaci školy
 • dopravné žáků na kulturní a vzdělávací akce
 • příspěvek na lyžařský výcvikový kurz
 • odměny pro žáky na konci školního roku
 • mikulášský balíček
 • Den Země
 • vánoční filmové představení
 • a další