ICT plán

 

ICT plán školní rok 2018/2019

Učebna Ivt

  • Postupná výměna starších počítačů a notebooků – výměna podle výkonnosti procesorů.
  • Postupná aktualizace nástěnných výukových tabulí.
  • Maximální využívání počítačové učebny i v jiných předmětech, než je informační výchova (svět práce, anglický jazyk, chemie,…).
  • Využití počítačové učebny k testování žáků (Výběrové zjišťování výsledků a úrovně gramotnosti ČŠI, SCIO)
  • Využití počítačové učebny pro soutěže (např. logická olympiáda, inf. soutěže, čtenářská soutěž, …).
  • Využití počítačové učebny pro absolventské práce 9. ročníku.
  • Předplatné časopisu Computer.
Školní družina

  • Nákup a instalace jak výukových programů, tak i zábavných programů pro děti.
  • Využití počítačové učebny pro žáky ze školní družiny.
Kabinety

  • Využívání wi-fi připojení (2 x stará budova, 2 x  nová budova školy).
  • Oprava notebooků a aktualizace softwarů nainstalovaných v noteboocích.
  • Oprava a využití tabletů ve výuce.
  • Aktualizace softwarů nainstalovaných v pevných počítačích.
Třídy a škola obecně

  • Zpracování přehledu hardwaru a softwaru na škole.
  • Aktualizace výukových programů.
  • Aktualizace www stránek školy – inovace a doplnění aktuálními informacemi, úprava struktury.
  • Komunikace s rodiči a žáky pomocí www stránek školy (školní email).
  • Vybavení dalších odborných učeben projekční technikou (1. stupeň).
  • Postupný nákup a následná instalace nových interaktivních učebnic.
  • Nákup aktualizací školního informačního systému Bakaláři, zajištění celého školního informačního systému a správa na webové aplikaci systému.
  • Aktualizace antivirového programu a kontrola bezpečnosti sítě.
DVVP ICT

  • Školení pedagogických pracovníků – Bakaláři.
  • Účast pedagogických pracovníků na školeních a seminářích počítačové gramotnosti.
  • Maximální využívání výpočetní techniky pracovníky školy, sebevzdělávání, motivovanost.
  • Spolupráce vyučujících ICT a Inf se správcem sítě, ICT koordinátorem a metodikem ICT (Mgr. Tomáš Polák, Mgr. Jitka Koblihová, Radek Oháňka).