ICT plán

 

ICT plán školní rok 2017/2018

Učebna Ivt

  • Postupná výměna starších počítačů a notebooků – výměna podle výkonnosti procesorů.
  • Plánujeme nákup nového dataprojektoru do učebny Ivt – původní dataprojektor bude dostupný pro školní akce.
  • Postupná aktualizace nástěnných výukových tabulí.
  • Plánujeme nákup nových židliček pro žáky.
  • Instalace nových výukových programů (nejen pro žáky s LMP).
  • Instalace aktualizací výukových programů Terasoft, Didakta, Nová škola.
  • Maximální využívání počítačové učebny i v jiných předmětech, než je informační výchova (svět práce, anglický jazyk, chemie,…).
  • Využití počítačové učebny k testování žáků (Výběrové zjišťování výsledků a úrovně gramotnosti ČŠI).
  • Využití počítačové učebny pro soutěže (např. logická olympiáda, inf. soutěže, čtenářská soutěž, …).
  • Využití počítačové učebny pro absolventské práce 9. ročníku.
  • Předplatné časopisu Computer.
Školní družina

  • Zakoupení počítačových sestav pro přípravu dětí na vyučování – využití i pro žáky integrované.
  • Nákup a instalace jak výukových programů, tak i zábavných programů pro děti.
  • Využití počítačové učebny pro žáky ze školní družiny.
Kabinety

  • Využívání wi-fi připojení (2 x stará budova, 2 x  nová budova školy).
  • Oprava notebooků a aktualizace softwarů nainstalovaných v noteboocích.
  • Oprava a využití tabletů ve výuce.
  • Aktualizace softwarů nainstalovaných v pevných počítačích.
Třídy a škola obecně

  • Zpracování přehledu hardwaru a softwaru na škole.
  • Aktualizace výukových programů.
  • Aktualizace www stránek školy – inovace a doplnění aktuálními informacemi, úprava struktury.
  • Komunikace s rodiči a žáky pomocí www stránek školy (školní email).
  • Založení pracovních emailů pro vyučující (doména zsplumlov).
  • Vybavení dalších odborných učeben projekční technikou (M, Hv).
  • Postupný nákup a následná instalace nových interaktivních učebnic.
  • Nákup aktualizací školního informačního systému Bakaláři, zajištění celého školního informačního systému a správa na webové aplikaci systému.
  • Aktualizace antivirového programu a kontrola bezpečnosti sítě.
  • Nákup notebooků a pevných počítačů do učeben (zápis do třídních knih) + NT Mgr. Tabarková, PC sestava do učebny Mgr. Finsterlové.
DVVP ICT

  • Školení pedagogických pracovníků – Bakaláři.
  • Účast pedagogických pracovníků na školeních a seminářích počítačové gramotnosti.
  • Maximální využívání výpočetní techniky pracovníky školy, sebevzdělávání, motivovanost.
  • Spolupráce vyučujících ICT a Inf se správcem sítě, ICT koordinátorem a metodikem ICT (Mgr. Tomáš Polák, Mgr. Jitka Koblihová, Radek Oháňka, Mgr. Lucie Potěšilová).