ICT plán

 

ICT plán školní rok 2019/2020

Učebna Ivt

  • Postupná výměna starších počítačů – výměna podle výkonnosti procesorů.
  • Postupná aktualizace nástěnných výukových tabulí.
  • Maximální využívání počítačové učebny i v jiných předmětech, než je informační výchova (svět práce, anglický jazyk, chemie,…).
  • Využití počítačové učebny k testování žáků (Výběrové zjišťování výsledků a úrovně gramotnosti ČŠI, SCIO)
  • Využití počítačové učebny pro soutěže (např. logická olympiáda, inf. soutěže, čtenářská soutěž, …).
  • Využití počítačové učebny pro absolventské práce 9. ročníku.
  • Předplatné časopisu Computer.
Školní družina

  • Možnost využití počítačové učebny pro žáky ze školní družiny.
  • Kroužek pro rozvoj ICT pro žáky ze ŠD (Potěšilová, Šablony II).
Kabinety

  • Využívání wi-fi připojení (2 x stará budova, 3 x  nová budova školy).
  • Oprava notebooků a aktualizace softwarů nainstalovaných v noteboocích.
  • Oprava a využití tabletů ve výuce.
  • Aktualizace softwarů nainstalovaných v pevných počítačích.
Třídy a škola obecně

  • Aktualizace výukových programů.
  • Aktualizace www stránek školy – inovace a doplnění aktuálními informacemi, úprava struktury.
  • Komunikace s rodiči a žáky pomocí www stránek školy a systému Bakaláři (školní email, komens).
  • Vybavení dalších odborných učeben projekční technikou - interaktivní panel (1. stupeň).
  • Nákup aktualizací školního informačního systému Bakaláři (podzim 2019), zajištění celého školního informačního systému a správa na webové aplikaci systému.
  • Aktualizace antivirového programu a kontrola bezpečnosti sítě.
DVVP ICT

  • Školení ZŘŠ - Bakaláři.
  • Účast pedagogických pracovníků na školeních a seminářích počítačové gramotnosti (školení One Note).
  • Proškolení pedagogů na práci s interaktivním panelem.
  • Maximální využívání výpočetní techniky pracovníky školy, sebevzdělávání.
  • Spolupráce vyučujících ICT a INF se správcem sítě a metodikem ICT (Mgr. Tomáš Polák, Mgr. Lucie Potěšilová, Mgr. Monika Hýžová, Radek Oháňka).