5. třída

PÁŤÁCI

Den stromů - 100 let republiky

Ke 100. výročí vzniku České republiky si žáci 5. ročníků připravili informace o významných událostech z nejrůznějších oblastí lidské činnosti - sport, umění, kultura, medicína, politika atd. Tyto informace čerpali z různých strojů (knihy, televize, internet, časopisy, noviny).

V průběhu dopoledne pracovali žáci ve skupinách a připravené informace zakomponovali do podoby stromu, který symbolizoval lípu, náš národní strom.

Cílem projektu bylo upevnit v žácích vztah k dějinám našeho státu, uvědomění si významných událostí a úspěchů, kterých se podařilo v tehdejším Československu dosáhnout. 

Soutěž o nejkrásnější vánočně vyzdobenou třídu

V měsíci prosinci vyhlásil žákovský parlament soutěž o nejkrásnější vánočně vyzdobenou třídu. Na I. stupni získala naše třída úžasné 1. místo. Máme z toho obrovskou radost. Poděkování patří zejména všem těm žákům, kteří se nadšením a velkým úsilím na výzdobě třídy podíleli.

 

Vánoční besídka u nás ve třídě

 

Kroužek anglického jazyka

Výtvarné návrhy kalendářů

Ve výtvarné výchově jsme vytvářeli návrhy kalendářů pro rok 2019. Moc se nám povedly. 

Projekt v kroužku anglického jazyka

Ponožkový den

Jarní stromy pro naše město

Ukliďme si Plumlov


Projekt "Dnes jím jako Angolan"

Den Země

Třídní výlet - Peklo Čertovina