5. třída

PÁŤÁCI

Den stromů - 100 let republiky

Ke 100. výročí vzniku České republiky si žáci 5. ročníků připravili informace o významných událostech z nejrůznějších oblastí lidské činnosti - sport, umění, kultura, medicína, politika atd. Tyto informace čerpali z různých strojů (knihy, televize, internet, časopisy, noviny).

V průběhu dopoledne pracovali žáci ve skupinách a připravené informace zakomponovali do podoby stromu, který symbolizoval lípu, náš národní strom.

Cílem projektu bylo upevnit v žácích vztah k dějinám našeho státu, uvědomění si významných událostí a úspěchů, kterých se podařilo v tehdejším Československu dosáhnout.