5.A třída

Začátek nového školního roku 2019 - 2020

Nový školní rok nám přinesl nové věci. Naše původně početná třída se rozdělila na dvě - 5.A a 5.B. Nejsme ale smutní, protože děvčata obou tříd se setkávají v tělesné výchově a ve vlastivědě a chlapci taktéž. Ani já nejsem smutná, protože se i s druhou půlkou třídy můžu vidět dvakrát do týdne v přírodovědě. Jsem ráda, že spolu s paní učitelkou Janou Weberovou plánujeme projekty a zajímavé aktivity pro obě třídy dohromady. Hodně zdraví, štěstí, úspěchů, upřímných kamarádů a pěkných zážitků v letošním školním roce Vám milí žáci a rodiče přeje Hanka Finsterlová.

 

   Branný den

13. září se celá naše škola zúčastnila projektu Ochrana člověka za mimořádných událostí. Po třídách jsme procházeli jednotlivá stanoviště, kde jsme se seznamovali s první pomocí, pravidly při evakuaci, vyzkoušeli jsme si plynové masky a také jsme stříleli na terč. Na všech stanovištích se nám dařilo.

 

   Kaleidoskop přírody

Naše třída 5.A společně s 5.B jsme měli za úkol prozkoumat a shromáždit co nejvíce informací o řece Hloučele. Úkol to byl celkem nelehký, ale podařilo se nám zjistit, kde Hloučela pramení, kudy protéká, jaké jsou její přítoky, i do které řeky se nakonec vlévá. Při našem bádání jsme určovali stromy rostoucí podél řeky Hloučely. Na rybníce jsme pozorovali ptáky a další živočichy. U přehrady jsme se bavili rybách, které zde žijí.V další práci jsme pokračovali ve třídě. Ve výtvarné výchově jsme zmapovali tok řeky od pramene až po její tok Prostějovem. Na prezentaci našeho projektu jsme nacvičili písničku od J. Uhlíře a Z. Svěráka - Hlavně, že jsme na vzduchu. Za prezentaci jsme byli pochváleni.

 

   72 hodin - sběrový týden

Ve sběru starého papíru jsme se umístili na 3. místě.

Nejlepší sběrači: Silva Lišková 156 kg

                            Kája Lužná 155 kg

                            Marek Lužný 155 kg

                            Kačka Kratochvílová 134 kg

                            David Křupka 129 Kg

  

   Sazka olympijský víceboj

Zástupci naší třídy Silva Lišková, Laura Fojtíková, Tereza Vítková, Jana Procházková a Jakub Vítek byli vybráni, aby si v tělocvičně naší školy zasportovali se známými sportovci - Šárkou Kašpárkovou a Květoslavem Svobodou. 

 

   Preventivní program E- bezpečí

Všechny nás zaujala a snad i patřičně poučila zajímavá přednáška o bezpečném používání internetu.

  

   Třídní projekt: Halloween

        

 

   Projekt: Svatý Martin

 

   Projekt: Svatá Kateřina

 

 

   Navštěvujeme divadelní a filmová představení

  

Divadelní představení: Královna koloběžka první

                                     Dobrodružství strýčka Ludvíka

Filmové představení: Lví král

 

   Veselé Vánoce a šťastný nový rok