4. třída

4. TŘÍDA

"PUTOVÁNÍ ČASEM I SVĚTEM"

Zkoumáme smysly (26. 2. 2020)

Jedno středeční odpoledne se sešel poměrně velký počet dobrovolníků - náš, žáčků čtvrté třídy, abychom se pod vedením jednoho bývalého žáka naší školy stali účastníky "výzkumu"  k jeho seminární práci o Lidském těle.  Čekala nás spousta her a aktivit, v nichž jsme prověřovali pozornost, postřeh, přesnost a citlivost našich smyslů. 

Trilopark (7. 2. 2020)

Ještě před tím, než jsme se společně ve třídě rozloučili před jarními prázdninami, stali jsme se na jednu vyučovací hodinu součástí jednoho pozoruhodného unikátního projektu - Mobilní Trilopark. Průběh programu byl pro nás velmi zajímavý, velmi akční a dynamický.  Po krátkém úvodu jednoho z archeologických odborníků jsme se rozdělili do skupin a každá skupina již nedočkavě obsadila jedno ze tří připravených stanovišť. Každý z nás si mohl vytvořit odlitek vyhynulého živočicha, odkrývali jsme třímetrovou dinosauří kostru a od jednoho z odborných lektorů jsme si vyslechli poutavé povídání, jak sbírání zkamenělin probíhá ve skutečnosti. Na dalším stanovišti byla rozmístěna široká paleta skutečných zkamenělin a od zcela opravdového paleontologa jsme si vyslechli příběhy jednotlivých zkamenělin. Měli jsme možnost si exempláře nejen prohlídnout, ale i osahat. Odcházeli jsme z programu velice spokojeni se spoustou nových zážitků i poznatků

Čtenářský klub vonící pudinkem (5. 2. 2020)

Jednoho středečního dne, kdy se za oknem zrovna proháněl studený vítr a každý raději vyhledal nějaké to teplem provoněné místečko, sešli jsme se s dětmi čtenářského klubu v kuchyňce. Při přípravě aktivit na čtenářskou dílnu se paní učitelka tentokrát inspirovala zajímavým námětem, který realizovala ve svém čtenářském klubu paní učitelka Jana Zelená - Pudinkománie - čtenářské aktivity spojené s vařením pudinkové dobroty. Úžasný nápad se nám stal inspirací a tak jsme se rozhodli, že si s tím zkusíme poradit taky. Z textu, který jsme pročítali,  jsme se dozvěděli o původním významu slova pudink, překvapilo nás, jak byla dříve příprava takového pudinku náročná... Pak jsem si na obalu pudinkového prášku přečetli instrukce, jak postupovat při vaření a pustili jsme se do práce. Kuchařské veledílo se oběma skupinkám vydařilo a my jsme si na pudinkové dobrotě opravdu pochutnali. 

Vandrování za řemesly
aneb netradiční předávání vysvědčení (30. 1. 2020)

V den předávání pololetního vysvědčení jsme se vydali do prostějovského muzea na program o řemeslech. Expozice muzea k tomuto programu i náplň aktivit nás zaujala. Seznámili jsme se s historií a významem řemesla ševcovského, pernikářského, kovářského, tkalcovského... dozvěděli jsme se, co takové učení se řemeslu vlastně obnášelo. Pak jsme se přesunuli do výstavního sálu, který byl věnován obchodu. Expozice tohoto sálu byla inspirována známým seriálem Bylo nás pět. Prohlédli jsme si obchůdek majitele koloniálu Vendelína Bajzy, seznámili se s nabídkou obchodu s galanterií za přísného dohledu Aloise Vařeky, pokukovali po dobrotách v cukrářství Jaromíra Svobody či Štverákově řeznictví. Poté jsme se ve skupinách plnili úkoly a získávali tak razítka do Vandrovní knížky. Závěr programu v muzeu byl věnován slavnostnímu předávání vysvědčení. Domů všichni odjížděli spokojení, plní zážitků.

Zhodnocení půlročního snažení (29. 1. 2020)

Pololetní písemky máme za sebou, známky jsou uzavřeny a nás čekalo sebehodnocení, jak jsme si ten první půlrok čtvrté třídy vedli. Pátrali jsme v paměti, co jsme se naučili, hodnotili jsme, v čem se nám daří, ale také zvažovali, co bychom mohli změnit, pokud nejsme úplně spokojeni, k jakým známkám jsme se za první pololetí probojovali.

 

Scrabble ve čtenářském klubu (15. 1. 2020)

Tvoření a skládání slov je docela fuška. 

Čeština v lavici (10. 1. 2020)

Protože některým určování pádových otázek stále ještě nejde tak, jak by si paní učitelka představovala, připravila pro nás práci ve dvojicích - určování a přiřazování tvarů slov k pádovým otázkám. Práce ve dvojici je prima, protože, na rozdíl od prověrek, si tady můžeme radit. 

Třídní vánoční nadílka (20. 12. 2019)

V pátek 20.prosince jsme si rozdávali dárečky k Vánocům. Víme, že dárečky jsou ze srdce a všichni jsme se z nich moc radovali a mnohé z nich si i vyzkoušeli – puzzle, autíčka, prstýnek a spoustu dalších milých dárků.

Výuka na počítačích

"Opakování, matka moudrosti" aneb učivo českého jazyka, matematiky, ale i vlastivědy opakujeme a procvičujeme i při práci na počítačích.

Vánoční Prostějov a návštěva filmového představení
"Lví král" (19. 12. 2019)

Nebývá to často, aby celá škola, tedy I. i II. stupeň, v době výuky vyjížděli mimo budovu školy. To už musí být něco mimořádného. Jako třeba tentokrát - poslední školní týden před vánočními prázdninami jsme jeli do Prostějova na filmové představení. Krásný zážitek. Vánočně vyzdobené město lákalo k malé prohlídce, a tak než jsme se vydali na zpáteční cestu do školy, společně s 5.B třídou jsme se zastavili u jesliček si zazpívali vánoční koledy. 

Česko zpívá koledy (11. 12. 2019)

Česko zpívá koledy je největší spontánní vánoční akce v naší republice. Letos se ve všech krajích naší země konala už podeváté. Na náměstích, na návsích i na řadě jiných míst se setkalo tisíce lidí, aby si společně zazpívali koledy. Letos jsme se této akce zúčastnili i my, společně s dětmi z 5. B třídy se společně nacvičenou krásnou vánoční písní pod vedením
p. učitelky Weberové.  
 

Jak se peče chléb (5. 12. 2019)

Pro žáky 3. a 4. ročníku si lektoři Ekocentra Iris Prostějov připravili výukový program "Jak se peče chléb". Na začátku si jsme si poslechli pohádku O kuchaři, který urazil pole. Potom jsme si povyprávěly, co všechno se musí udělat, než se chléb dostane až na stůl. Připomněli jsme si, jaké druhy obilí známe, zkusili jsme si práci s mlýnkem, hnětli těsto, pekli placky a potom už je jen ochutnávali.

Mikulášská nadílka (6. 12. 2019)

Nastal dlouho očekávaný okamžik, kdy se ozvalo za dveřmi naší třídy chrastění řetězy a ve dveřích se objevil Mikuláš v doprovodu anděla a čerta. Všichni s napětím očekávali, jaké informace jsou o nich napsány v knize hříchů, ve které Mikuláš listoval. Některé děti si vyslechly pochvalu, některé Mikuláš pokáral za zapomínání a méně svědomitou přípravu na vyučování. Všichni samozřejmě slíbili, že se polepší, ale jestli to bude pravda, to teprve uvidíme. 

Po stopách Konstantina a Metoděje (25. 11. 2019)

V rámci výuky vlastivědy se ve dnech projektového vyučování vydáváme časostrojem do některých historických období českých zemí. Nyní nás čekala výprava druhá. Tentokrát jsme se nechali přenést do období, kdy na Velké Moravě vládl kníže Rastislav a v Soluni vyrůstali v jedné z nejvýznačnějších rodin Byzantské říše dva bratři, kteří tak významně zasáhli do událostí a vývoje na Velké Moravě. Oděni do dobového oděvu jsme se pustili po stopách věrozvěstů Konstantina a Metoděje. Z prvních informací z pracovního listu jsme se dozvěděli o rodině a dětství Konstantina a Metoděje, dočetli jsme se, že vyrůstali společně se šesti dalšími sourozenci. A jak už to tak v rodinách bývá, sourozenci by si měli navzájem pomáhat. Snaha pomáhat jeden druhému není vždy až tak úplně jednoduchá, to jsme se přesvědčili hned při první skupinové aktivitě. Našim úkolem bylo postarat se o nejmladšího ze sourozenců - dohlédnout na správnou hygienu, postarat se o jeho hladový žaludek, nakrmit ho lahodným pribiňáčkem a také mu pomoci s oblékáním. Že jsme si při této hře užili hodně legrace, poznáte i z fotografií.

V dalších částech textu se před námi postupně rozkrývaly nové, zajímavé a pro nás neznámě informace. Moc se nám líbili i hry a skupinové aktivity, které měla pro nás paní učitelka připravené mezi jednotlivými částmi textu a úkoly, které jsme měli vypracovat. Dopolední vyučování nám uteklo velmi rychle, program projektového dne byl velmi nabytý, ale přesto ještě zůstaly některé úkoly z pracovních listů nesplněny. Čekají nás v některém z dalších dnů. Kdo ví, třeba je před námi velmi veselý týden.  

Odpoledne s roboty (15. 11. 2019)

V pátek 15. listopadu pořádala naše škola ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci velmi zajímavou a netradiční akci - Postav  a naprogramuj si svého robota. Velký zájem o tuto akci byl i mezi námi, čtvrťáky. Líbila se nám pestrá nabídka aktivit, které jsme si s chutí vyzkoušeli - vyráběli jsme si dřevěného ježka, zdobili tašku za pomocí sprejů, lepili jsme ozdoby z hoblin, navrhli jsme si vlastní placku na památku, ale největšímu zájmu se, samozřejmě, těšila tělocvična s různými typy robotických hraček. Vyzkoušeli jsme si, jak se ovládá robot pomocí tabletu nebo pomocí jednoduchých příkazů či kódů. 

Halloween (1. 11. 2019)

Babí léto se nenávratně vytratilo s posledními vlídnými slunečními paprsky, vlády se ujalo sychravé a chladné počasí... V tomto nepřívětivém čase jsme na I. stupni zrealizovali projekt zaměřený na oslavu podzimních svátků, které bývají pro děti opředeny kouzlem tajemna - Halloween a Dušičky. Naše škola se proměnila. Po chodbách se procházeli duchové, čarodějnice, kostlivci, upíři a mnoho dalších nadpřirozených bytostí. Strašidelně zaměřené aktivity a úkoly měly dětem přiblížit různé tradice spojené s těmito svátky.

 

Kaleidoskop přírody (31. 10. 2019)

Ve čtvrtek, den po návratu z podzimních prázdnin, jsme na společném setkání všech tříd naší školy ukončili prezentací náš výzkum a aktivity v rámci celoškolního projektu Kaleidoskop přírody. Během projektu jsme se několik dní věnovali badatelsky orientovanému vyučování v terénu. A jak to všechno začalo? V červnu, před naší první výpravou do přírody, jsme obdrželi dopis od lesního poslíčka, zástupce všech živých organizmů, s prosbou o pomoc. Měli bychom prý najít důkazy, že se lidé navzájem potřebují, že potřebují přírodu, že ani rostliny a živočichové nemůžou žít nezávisle na ostatních.

Náš výzkum vzájemné závislosti mezi živými organizmy jsme zahájili na Záhoří. Během projektu jsme plnili úkoly zaměřené na vnímání a pozorování přírody, ale také na vzájemné spolupráci mezi námi. Žijeme v České republice, ale různým způsobem se "dotýkáme" celého světa. Naše životy ovlivňují lidé a jejich kultura téměř z celého světa. Na začátku školního roku jsme s výzkumem pokračovali v parku v Plumlově. Pátrali jsme, jaké živé organizmy na tomto území žijí. Zjistili jsme, že i na malém území žije mnoho organizmů, které jsou navzájem zastoupeny v různých vztazích. Uvědomili jsme si, že žádný organizmus nemůže existovat sám o sobě. Na této planetě jsou spolu všechny organismy propojené a na sobě vzájemně závislé. Nikdo není ostrov oddělený od ostatních.

Sexting (23. 10. 2019)

Dne 23. 10. jsme se zúčastnili preventivního programu s názvem Sexting. Děti si s lektorkou povídaly o pravidlech bezpečného pohybu na internetu, rizicích a nebezpečích, kterými mohou být vystaveny. V dnešní době je potřeba o těchto věcech otevřeně mluvit, protože počty dětí vydíraných v online prostředí je vysoké, větší si mnozí z nás, dospělých, dokáže připustit.

Na rozkaz krále (16. 10. 2019)

Badatelský klub, na jehož schůzky v loňském školním roce se děti vždy velmi těšily, se letos proměnil na klub Čtenářský. Aktivity klubu jsou zaměřené na rozvoj čtenářských dovedností, práce s textem, čtení s porozuměním. Na jedné schůzce čtenářského klubu jsme se prostřednictvím historického příběhu přenesli do období středověku. Úkolem detektivní pátrací hry bylo hledat indicie na čtenářských kartách, které byly umístěny v různých třídách a postupovat dějem příběhu, z pověření krále vniknout do hradu, v hradních prostorách pátrat po ukrytém pokladu, vyhýbat se pozorným strážím zlovolného hraběte, jež poklad zcizil.  V příběhu se děj postupně rozvíjel, kam nás indicie na čtenářských kartách posunuly, záleželo na našem rozhodnutí, ale také na náhodě - hod kostkou určoval směr našich kroků. Procházka hradem, časté cestování z města do hradu mnohé čtenáře notně vyčerpalo. 

 

Jak se žilo v pravěku (30. 9. 2019)

Posledního zářijového dne mohli náhodní svědci, kteří se pohybovali v blízkosti naší školy, pozorovat nezvyklou podívanou. Do školní budovy si razila cestu pravěká tlupa. Jakési postavičky menšího vzrůstu oděni v kůži a ozdobeni loveckými trofejemi si  jako útočiště pro dnešní den zvolily prostory naší třídy. Čekal nás jeden jen mezi pravěkými lovci. 

V rámci projektového dne jsme se si vyprávěli o životě lidí v pravěku, jejich obživě, výrobě nástrojů a zbraní v době kamenné. Během dopoledne jsme plnili se svojí tlupou různé úkoly, soutěžili, malovali jeskynní malby, lovili divokou zvěř... Návštěva v době kamenné se nám moc líbila a už se těšíme, do kterého období se se strojem času přemístíme příště. 

Návštěva dopravního hřiště (18. 9. 2019)

V září jsme v rámci dopravní výchovy navštívili dopravní hřiště v Prostějově. Nejprve probíhala výuka formou teoretické přípravy ve třídě, kde jsme plnili úkoly na interaktivní tabuli, odpovídali na otázky k dopravě a bezpečnosti na silnici. Naše znalosti a dovednosti jsme si prověřili praktickou jízdou na kolech, řídili se dopravními značkami i semafory. 

 Civilní obrana (13. 9. 2019)

Jednoho pátečního dne v září jsme se společně se zapojili do aktivit celoškolního programu Branný den, zaměřeného na ochranu člověka za mimořádných událostí. Během dopoledne jsme absolvovali několik stanovišť rozmístěných nejen ve škole, ale i v okolí školy. Prověřili jsme si, zda víme, co bych mělo obsahovat evakuační zavazadlo, dozvěděli jsme se, co dělat v případě úniku nebezpečných látek, učili jsme se základům poskytování první pomoci, zakusili jsme pocity v nasazené plynové masce... Nejvíce nás nadchlo stanoviště umístěné u kostela, kde jsme si vyslechli bezpečnostní pravidla při používání zbraně. Někteří z nás, samozřejmě, nemohli odolat a s nadšením si vyzkoušeli střelbu do terče.