4. třída

4. TŘÍDA

"PUTOVÁNÍ ČASEM I SVĚTEM"

Po stopách Konstantina a Metoděje (25. 11. 2019)

V rámci výuky vlastivědy se ve dnech projektového vyučování vydáváme časostrojem do některých historických období českých zemí. Nyní nás čekala výprava druhá. Tentokrát jsme se nechali přenést do období, kdy na Velké Moravě vládl kníže Rastislav a v Soluni vyrůstali v jedné z nejvýznačnějších rodin Byzantské říše dva bratři, kteří tak významně zasáhli do událostí a vývoje na Velké Moravě. Oděni do dobového oděvu jsme se pustili po stopách věrozvěstů Konstantina a Metoděje. Z prvních informací z pracovního listu jsme se dozvěděli o rodině a dětství Konstantina a Metoděje, dočetli jsme se, že vyrůstali společně se šesti dalšími sourozenci. A jak už to tak v rodinách bývá, sourozenci by si měli navzájem pomáhat. Snaha pomáhat jeden druhému není vždy až tak úplně jednoduchá, to jsme se přesvědčili hned při první skupinové aktivitě. Našim úkolem bylo postarat se o nejmladšího ze sourozenců - dohlédnout na správnou hygienu, postarat se o jeho hladový žaludek, nakrmit ho lahodným pribiňáčkem a také mu pomoci s oblékáním. Že jsme si při této hře užili hodně legrace, poznáte i z fotografií.

V dalších částech textu se před námi postupně rozkrývaly nové, zajímavé a pro nás neznámě informace. Moc se nám líbili i hry a skupinové aktivity, které měla pro nás paní učitelka připravené mezi jednotlivými částmi textu a úkoly, které jsme měli vypracovat. Dopolední vyučování nám uteklo velmi rychle, program projektového dne byl velmi nabytý, ale přesto ještě zůstaly některé úkoly z pracovních listů nesplněny. Čekají nás v některém z dalších dnů. Kdo ví, třeba je před námi velmi veselý týden.  


 Halloween (1. 11. 2019)

Babí léto se nenávratně vytratilo s posledními vlídnými slunečními paprsky, vlády se ujalo sychravé a chladné počasí... V tomto nepřívětivém čase jsme na I. stupni zrealizovali projekt zaměřený na oslavu podzimních svátků, které bývají pro děti opředeny kouzlem tajemna - Halloween a Dušičky. Naše škola se proměnila. Po chodbách se procházeli duchové, čarodějnice, kostlivci, upíři a mnoho dalších nadpřirozených bytostí. Strašidelně zaměřené aktivity a úkoly měly dětem přiblížit různé tradice spojené s těmito svátky.

 

Kaleidoskop přírody (31. 10. 2019)

Ve čtvrtek, den po návratu z podzimních prázdnin, jsme na společném setkání všech tříd naší školy ukončili prezentací náš výzkum a aktivity v rámci celoškolního projektu Kaleidoskop přírody. Během projektu jsme se několik dní věnovali badatelsky orientovanému vyučování v terénu. A jak to všechno začalo? V červnu, před naší první výpravou do přírody, jsme obdrželi dopis od lesního poslíčka, zástupce všech živých organizmů, s prosbou o pomoc. Měli bychom prý najít důkazy, že se lidé navzájem potřebují, že potřebují přírodu, že ani rostliny a živočichové nemůžou žít nezávisle na ostatních.

Náš výzkum vzájemné závislosti mezi živými organizmy jsme zahájili na Záhoří. Během projektu jsme plnili úkoly zaměřené na vnímání a pozorování přírody, ale také na vzájemné spolupráci mezi námi. Žijeme v České republice, ale různým způsobem se "dotýkáme" celého světa. Naše životy ovlivňují lidé a jejich kultura téměř z celého světa. Na začátku školního roku jsme s výzkumem pokračovali v parku v Plumlově. Pátrali jsme, jaké živé organizmy na tomto území žijí. Zjistili jsme, že i na malém území žije mnoho organizmů, které jsou navzájem zastoupeny v různých vztazích. Uvědomili jsme si, že žádný organizmus nemůže existovat sám o sobě. Na této planetě jsou spolu všechny organismy propojené a na sobě vzájemně závislé. Nikdo není ostrov oddělený od ostatních.
Sexting (23. 10. 2019)

Dne 23. 10. jsme se zúčastnili preventivního programu s názvem Sexting. Děti si s lektorkou povídaly o pravidlech bezpečného pohybu na internetu, rizicích a nebezpečích, kterými mohou být vystaveny. V dnešní době je potřeba o těchto věcech otevřeně mluvit, protože počty dětí vydíraných v online prostředí je vysoké, větší si mnozí z nás, dospělých, dokáže připustit.

Na rozkaz krále (16. 10. 2019)

Badatelský klub, na jehož schůzky v loňském školním roce se děti vždy velmi těšily, se letos proměnil na klub Čtenářský. Aktivity klubu jsou zaměřené na rozvoj čtenářských dovedností, práce s textem, čtení s porozuměním. Na jedné schůzce čtenářského klubu jsme se prostřednictvím historického příběhu přenesli do období středověku. Úkolem detektivní pátrací hry bylo hledat indicie na čtenářských kartách, které byly umístěny v různých třídách a postupovat dějem příběhu, z pověření krále vniknout do hradu, v hradních prostorách pátrat po ukrytém pokladu, vyhýbat se pozorným strážím zlovolného hraběte, jež poklad zcizil.  V příběhu se děj postupně rozvíjel, kam nás indicie na čtenářských kartách posunuly, záleželo na našem rozhodnutí, ale také na náhodě - hod kostkou určoval směr našich kroků. Procházka hradem, časté cestování z města do hradu mnohé čtenáře notně vyčerpalo. 

 

Jak se žilo v pravěku (30. 9. 2019)

Posledního zářijového dne mohli náhodní svědci, kteří se pohybovali v blízkosti naší školy, pozorovat nezvyklou podívanou. Do školní budovy si razila cestu pravěká tlupa. Jakési postavičky menšího vzrůstu oděni v kůži a ozdobeni loveckými trofejemi si  jako útočiště pro dnešní den zvolily prostory naší třídy. Čekal nás jeden jen mezi pravěkými lovci. 

V rámci projektového dne jsme se si vyprávěli o životě lidí v pravěku, jejich obživě, výrobě nástrojů a zbraní v době kamenné. Během dopoledne jsme plnili se svojí tlupou různé úkoly, soutěžili, malovali jeskynní malby, lovili divokou zvěř... Návštěva v době kamenné se nám moc líbila a už se těšíme, do kterého období se se strojem času přemístíme příště. 

Návštěva dopravního hřiště (18. 9. 2019)

V září jsme v rámci dopravní výchovy navštívili dopravní hřiště v Prostějově. Nejprve probíhala výuka formou teoretické přípravy ve třídě, kde jsme plnili úkoly na interaktivní tabuli, odpovídali na otázky k dopravě a bezpečnosti na silnici. Naše znalosti a dovednosti jsme si prověřili praktickou jízdou na kolech, řídili se dopravními značkami i semafory. 

 Civilní obrana (13. 9. 2019)

Jednoho pátečního dne v září jsme se společně se zapojili do aktivit celoškolního programu Branný den, zaměřeného na ochranu člověka za mimořádných událostí. Během dopoledne jsme absolvovali několik stanovišť rozmístěných nejen ve škole, ale i v okolí školy. Prověřili jsme si, zda víme, co bych mělo obsahovat evakuační zavazadlo, dozvěděli jsme se, co dělat v případě úniku nebezpečných látek, učili jsme se základům poskytování první pomoci, zakusili jsme pocity v nasazené plynové masce... Nejvíce nás nadchlo stanoviště umístěné u kostela, kde jsme si vyslechli bezpečnostní pravidla při používání zbraně. Někteří z nás, samozřejmě, nemohli odolat a s nadšením si vyzkoušeli střelbu do terče.