3. třída

VESMÍRNÁ DOBRODRUŽSTVÍ 3. TŘÍDY

 Já + Ty = My

Sešli jsme se po prázdninách znovu ve školních lavicích. Je toho hodně, co nás v průběhu roku čeká. Ale nejen zvládnutí nového učiva a dosažení úspěchů ve výukových předmětech je důležité pro to, abychom chodili do školy s úsměvem na tváři. Nejméně důležité jsou i vztahy mezi námi navzájem. Proto jsme se na začátku školního roku účastnili preventivního programu
Já + Ty = My, kterou pro nás připravila společnost Podané ruce. V aktivitách zaměřených
na budování přátelských vztahů ve třídě, spolupráce, vzájemného respektu a tolerance jsme si vyzkoušeli, jak nám to bude spolu tento rok klapat. 

  

 Naše obec

O naší obci jsme se učili v rámci učiva prvouky. Projektové vyučování na toho téma mělo obohatit naše znalosti o obci, v níž žijeme. Ve skupinách jsme vyhledávali informace o historii města, hodnotili jsme úroveň služeb v našem městě, učili se orientaci při práci s jednoduchou mapou.
V terénu jsme zjišťovali a doplňovali do mapy názvy jednotlivých ulic. Děkujeme za pomoc
i našim rodičům, kteří nám pomohli s výrobou modelu budov z papírových krabic. Ve třídě jsme si vytvořili a sestavili nádherný model, kde najdeme skutečné budovy města a další známá místa. Poznáte naši školu, zámek, zdravotní středisko, hráz Plumlovské přehrady, kemp Žralok .... Přijďte se k nám podívat!

 Nespi, ježku

Na začátku měsíce listopadu k nám zavítalo ekocentrum Iris s programem o malém zimním spáči. Se zájmem jsme poslouchali a sestavovali příběh o ježkovi. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací a zajímavostí o jeho způsobu života. Už vím, čím se opravdu živí a co máme dělat, když na podzim nalezneme malého ježka, který by vzhledem ke své hmotnosti a velikosti zimu nepřežil. Ani vám nemusíme říkat, že jsme malého živého ježečka na procházce třídou sledovali opravdu s nadšením. 

 Já a moje rodina

V úterý 6. 11. proběhl v naší třídě další projektový den, tentokrát na téma "Já a moje rodina". Úkoly jsme plnili samostatně i ve skupině na jednotlivých stanovištích. Bylo pro nás zajímavé uvědomovat si, co vlastně o své rodině a jednotlivých členech rodiny víme a co bychom se naopak ještě chtěli dozvědět. Zkoumali jsme znalosti o své rodině z různých úhlů pohledu skrze společné i odlišné věci, vyráběli jsme si z přinesených fotek rodinné fotoalbum, vymýšleli básničku na své jméno, ve školní kuchyňce připravili drobné občerstvení pro rodinnou oslavu. 

Mikulášská nadílka

Mikuláš, čert a anděl klepou každoročně na dveře 5. prosince. A my jsme jim dveře naší třídy otevřeli také. Některé děti je přivítaly s úsměvem, jiné trošku s obavami. Moudrý a laskavý Mikuláš, umouněný a trochu strašidelný čert i krásný anděl chválili děti, které se celý rok snažily, připomínali prohřešky některých "hříšníků", kteří ale Mikuláši slíbili polepšení. Nakonec si čertík žádného nezbedu s sebou neodnesl a Mikulášskou nadílku dostaly všechny děti. 

 

O rytíři Zbyňkovi

Že s vyjmenovanými slovy není žádná legrace jsme se přesvědčili ve výuce českého jazyka. Zejména vyjmenovaná slova po B nám dala zabrat. Samé chytáky, dlouhatánský seznam slov příbuzných. Každé vyjmenované slovo jsme sice důkladně ve vyučování probírali, vše nám bylo jasno. Ale při diktátech jsme se občas pěkně zapotili. Proto pro nás v prosinci paní učitelka připravila souhrnné procvičování vyjmenovaných slov po B v projektovém vyučování.
Ve skupinách jsme sestavovali příběh o statečném rytíři Zbyňkovi, dozvěděli jsme se o vzniku příjmení, uspořádávali jména neposedných kobylek podle abecedy, zaujali nás nové informace
o býčích zápasech ... Do boje s dalšími vyjmenovaných slovy se určitě zase pustíme s chutí. 

 Dopravní výchova

Ve středu 12, prosince jsme absolvovali výukový program zaměřený na dopravní výchovu. Hravou formou jsme si prověřili svoje znalosti dopravních značek a správného chování chodců
v silničním provozu. 

Recyklohraní

Naše škola je v rámci enviromentální výchovy zapojena do projektu Recyklohraní.
V úterý 18. prosince jsme se účastnili programu, ve kterém jsme se správně učili třídit odpad, při práci ve skupinkách jsme si mohli rozebrat skutečný počítač, baterii nebo model pračky. 

Vánoční nadílka ve třídě

Na poslední den před vánočními prázdninami jsme se všichni moc těšili. Každý byl zvědavý,
jaká překvapení skrývají krásně zabalené dárečky od spolužáků pod vánočním stromečkem,
a který balíček je připravený pro něho. Ještě před nadílkou jsme si povyprávěli, jak budeme trávit Štědrý den doma s našimi rodiči a sourozenci. A pak už hurá do rozbalování. To bylo radosti a spokojených dětských očí. Děkujeme i maminkám za ochutnávku domácího vánočního cukroví, moc jsme si na něm pochutnali. Přejeme všem šťastné, veselé a kouzelné vánoční svátky.

Projekt Digitální gramotnost ve vzdělávání

Naše třída se zapojila do projektu Digitální gramotnost ve vzdělávání. Do třídy byly zakoupeny notebooky, na kterých máme možnost ve vyučování pracovat. Využíváme digitální zdroje při získávání informací i při procvičování a ověřování vědomostí.

 Skupinová práce v hodině anglického jazyka

V hodině anglického jazyka si při skupinové práci ověřovali znalost slovíček,  hledali jsme správné obrázky k názvům zvířat, vytvářeli jsme plán takové malé zoologické zahrady.  

Výroba koktejlů v badatelském klubu

V badatelském kroužku jsme tentokrát zkoumali vlastnosti látek, seznámili jsme se s odlišnými vlastnostmi  roztoků o různých koncentrací soli. V motivačním úvodním příběhu jsme se dočetli, kde se vlastně vzalo slovo koktejl. Získané znalosti při porovnávání hustoty různě slaných roztoků jsme využili při přípravě "mikrokoktejlu" v brčku.

 

 

 

 

 

 

Ovoce do škol - návštěva Bovýska v naší třídě

Naše škola je již řadu let zapojena do projektu Ovoce do škol. Cílem tohoto projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny, přispět ke změně stravovacích návyků. Jednoho pátečního dne navštívil naši třídu plyšový kamarád Bovýsek, maskot firmy, která zajišťuje dodávku ovoce a zeleniny do naší školy. Bovýsek si pro děti připravil malou soutěž v podobě drobné ovocného a zeleninového kvízu, děti dostaly za svoji snahu malou pozornost. 

Jarní stromy pro naše město

Výukový program Seiferos

 Badatelský klub pod vedením osmáků

První květnový Badatelský klub proběhl pod vedením žáků osmé třídy. V učebně chemie jsme na čtyřech stanovištích zkoumali povrchové napětí vody. Každé stanoviště měl na starosti jeden osmák v roli učitele,  který nám předával instrukce, podle kterých jsme pokusy prováděli.  

Třídní výlet - historické podhradí hradu Bouzov