3. třída

VESMÍRNÁ DOBRODRUŽSTVÍ 3. TŘÍDY

 Já + Ty = My

Sešli jsme se po prázdninách znovu ve školních lavicích. Je toho hodně, co nás v průběhu roku čeká. Ale nejen zvládnutí nového učiva a dosažení úspěchů ve výukových předmětech je důležité pro to, abychom chodili do školy s úsměvem na tváři. Nejméně důležité jsou i vztahy mezi námi navzájem. Proto jsme se na začátku školního roku účastnili preventivního programu
Já + Ty = My, kterou pro nás připravila společnost Podané ruce. V aktivitách zaměřených
na budování přátelských vztahů ve třídě, spolupráce, vzájemného respektu a tolerance jsme si vyzkoušeli, jak nám to bude spolu tento rok klapat. 

  

 Naše obec

O naší obci jsme se učili v rámci učiva prvouky. Projektové vyučování na toho téma mělo obohatit naše znalosti o obci, v níž žijeme. Ve skupinách jsme vyhledávali informace o historii města, hodnotili jsme úroveň služeb v našem městě, učili se orientaci při práci s jednoduchou mapou.
V terénu jsme zjišťovali a doplňovali do mapy názvy jednotlivých ulic. Děkujeme za pomoc
i našim rodičům, kteří nám pomohli s výrobou modelu budov z papírových krabic. Ve třídě jsme si vytvořili a sestavili nádherný model, kde najdeme skutečné budovy města a další známá místa. Poznáte naši školu, zámek, zdravotní středisko, hráz Plumlovské přehrady, kemp Žralok .... Přijďte se k nám podívat!

 Nespi, ježku

Na začátku měsíce listopadu k nám zavítalo ekocentrum Iris s programem o malém zimním spáči. Se zájmem jsme poslouchali a sestavovali příběh o ježkovi. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací a zajímavostí o jeho způsobu života. Už vím, čím se opravdu živí a co máme dělat, když na podzim nalezneme malého ježka, který by vzhledem ke své hmotnosti a velikosti zimu nepřežil. Ani vám nemusíme říkat, že jsme malého živého ježečka na procházce třídou sledovali opravdu s nadšením. 

 Já a moje rodina

V úterý 6. 11. proběhl v naší třídě další projektový den, tentokrát na téma "Já a moje rodina". Úkoly jsme plnili samostatně i ve skupině na jednotlivých stanovištích. Bylo pro nás zajímavé uvědomovat si, co vlastně o své rodině a jednotlivých členech rodiny víme a co bychom se naopak ještě chtěli dozvědět. Zkoumali jsme znalosti o své rodině z různých úhlů pohledu skrze společné i odlišné věci, vyráběli jsme si z přinesených fotek rodinné fotoalbum, vymýšleli básničku na své jméno, ve školní kuchyňce připravili drobné občerstvení pro rodinnou oslavu.