2.B třída

Okénko do 2.B

Prvouka - Roční období

V prvouce se žáci učili o roce, ročních obdobích a měsících. Pro názornost změn v přírodě i ve městech během roku jsme využili obrázkových knížek Jaro, Léto, Podzim, Zima od Rotraut Susanne Berner. Knížky zobrazují změny v přírodě - rostliny, zívřata, počasí, dále například změny na polích, změny u lidí - oblečení, aktivity (sporty), a také zobrazují některé svátky v daném období. Knížky je možné využít i v českém jazyce - slohu, kde děti můžou popisovat osoby, nebo vyprávět jejih příběhy. To nás teprve čeká. Zatím se děti s knížkami pouze seznámily a prohlédly si jeden z mnoha příběhů, které knížky nabízí.

 

Divadlo

V úterý 3.3. jsme se vydali do divadla na vystoupení zpěvačky Magdy Malé. Vystoupení bylo velmi interaktivní, Magda zapojovala jak děti, tak paní učitelky. Děti si zazpívaly známé dětské písničky a naučily se refrén nových písniček, které zpívaly spolu s Magdou. U veselé hudby se nedá sedět, a tak ti, kteří nechtěli, nebo se nedostali na pódium, poskakovali a řádili v hledišti. Všichni si vystoupení náramně užili.

 

.. A zase ta geometrie

V geometrii mají děti možnost si učivo pořádně osahat. V poslední hodině vytvářely modely ze špejlí a plastelíny. Na modelech si tak znázornily přímky a body, o kterých se učily. Někteří vytvářeli různé polohy dvou přímek a geometrické útvary a tělesa, jiní zase své iniciály či různá písmena. V rýsování jsou děti stejně tak šikovné jako v modelování.

 

Žabí život

V pátek 28.02. se děti účastnily výkového programu centra IRIS nazvaného Žabí život. Děti se dozvěděly základní informace o vybraných zástupcích žab - o skokanovi zeleném a hnědém, o ropuše a drápatce. Drápatku vodní si mohly prohlédnout i naživo. Děti skákáním napodobovaly skokany a za zvuku žabího kuňkání si hledaly své rybníčky. Děti se dozvěděly informace o vývojových stádiích žab - od pulce až k žábě. Nejzábavnější pro děti bylo, když lovily potravu pomocí frkaček, jako žáby svými jazýčky.


Trilopark

V pátek před prázdninami se děti zúčastnily výukového programu Trilopark. Děti si vyrobily sádrové odlitky trilobitů, vyzkoušely si práci paleontologa a prohlédly si opravdové zkameněliny, o kterých se dozvěděly spoustu zajímavostí. Na památku si děti mohly koupit malované sádrové zkameněliny nebo lebky dinosaurů. Program byl poutavý a všem se moc líbil!

 


Geometrie - tělesa


V geometrii jsme se věnovali geometrických útvarům a tělesům. Děti pracovaly s tělesy - stavebními kostkami - na kterých jsme si ukazovali nové učivo. Kostky našly uplatnění i o přestávkách, kdy všichni stavěli různé pevnosti, věže či různá obydlí.

 

Poslední den 1. pololetí

Čas neúprosně běží a nastal čas předávání pololetního vysvědčení. Žáci dostali vysvědčení dvě - jedno ze školy, druhé z plavání, tzv. mokré vysvědčení. S prvním pololetím jsme se společně (i když v malém počtu) rozloučili slavnostními frkačkami :)

Přejeme všem hezké pololetní prázdniny, nemocným brzké uzdravení a těšíme se na viděnou ve 2. pololetí!

 

Předvánoční čas

Aby nám čekání na Ježíška rychleji ubíhalo, v posledním týdnu před Vánocemi jsme si učení zpříjemnili vánočními pracovními listy a pohádkami a také jsme si vyzkoušeli vánoční zvyky - pouštění lodiček a krájení jablíčka. Nejlépe čekání na Ježíška ubíhalo ve středu v Městském divadle v Prostějově na představení Pohádky z pařezové chaloupky a také ve čtvrtek v kině Metro 70, kde jsme zhlédli film Lví král. V pátek jsme si ve třídě udělali malou besídku - ochutnali jsme naše domácí cukroví, zazpívali koledy za doprovodu Benovy kytary a rozdali si dárečky od kamarádů spolužáků. Na závěr jsme si se žáky celé školy zazpívali vánoční koledy a tímto také završili rok 2019.

Krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce 2020!

Mikuláš

Dne 5.12. k nám do třídy dorazil svatý Mikuláš. A nebyl sám. Čert a anděl nesměli chybět. Zatímco Mikuláš četl z knihy hříchů, čert si malé hříšníky prohlížel zblízka. Aby si děti získaly čerta, zazpívaly společně písničku. Anděl se za ně nakonec přimluvil a tak všechny děti dostaly nadílku. Musely však slíbit, že už budou hodné. Uvidíme, co bude v knize hříchů zase za rok.

 

Skupinové práce, ochutnávka naslepo

V pondělí 25.11. si děti vyzkoušely výuku ve skupinách. Děti se krásně doplňovaly, pomáhaly si a učily se od sebe navzájem.

V hodinách prvouky se děti v listopadu učily o přírodě na podzim. Součástí bylo i téma ovoce a zelenina. Na tak trochu netradiční zopakování jsem pro děti připravila ochutnávku ovoce a zeleniny naslepo. Všechny děti každý kousek ovoce a zeleniny ochutnaly a tím mnozí přemohli svůj strach z nových chutí. Nakonec si ochutnávku všichni náramně užili a zdravě zamlsali, až nakonec nic nezbylo.

 

 

Halloween

Ve čtvrtek 31.10. jsme si ve škole hráli na Halloween. Povídali jsme si o vzniku, významu a tradicích Halloweenu, žáci pracovali s čarodějnou básničkou, počítali kočky a myši, v angličtině se naučili říkat názvy halloweenských masek, zhlédli halloweenský pochod v New Yorku, zatancovali si Skeleton Dance a také si vyrobili masku netopýra. Žáci ve vlastních maskách získali diplom v angličtině.

 

 

Učíme se venku

V prvouce se děti učily o stromech, proto jsme vyrazili ven. Žáci poznávali stromy podle listí, listy pak rozstřihli napůl, nalepili na papír a dokreslovali.

Projektový den

Společně se třídou 2.A jsme si udělali projektový den na téma Dopravní výchova. Žáci vypracovávali pracovní listy, sledovali výuková videa, na notebocích vybarvovali dopravní značky v programu Didakta a také pracovali na interaktivní tabuli, kde odpovídali na otázky týkající se silničního provozu.