2.B třída

Okénko do 2.B

Zpátky ve škole

Od 25.5. jsme se s některými žáky mohli opět potkávat ve škole. Prvotní zdráhavost a nejistotu rychle vystřídaly radost a úsměvy (pod rouškou nebyly sice vidět, ale oči se usmívaly). Děti okamžitě navázaly tam, kde před karanténou skončily. Jejich přátelství tak, doufejme, nijak neutrpěla.

Ve škole jsme se s žáky mohli konečně zase učit osobně ve třídě, ne pouze online na obrazovce, jako tomu bylo během karantény. Kromě učení jsme chodili ven, jak jen to počasí dovolovalo. Žáci v lese tvořili domečky pro lesní skřítky nebo pomocí přírodnin různé šifry. Žáci si také vyzkoušeli být modními návrháři - šablony s modely dámských šatů a chlapeckého oblečení přikládali k přírodninám a vytvářeli tak zajímavé designové kousky. Nejoblíbenější bylo mezi žáky školní hřiště, kde jsme hráli různé míčové a pohybové hry, učili se hrát přehazovanou. Nejraději ale žáci hráli fotbal. Když to počasí nedovolovalo, tvořili jsme například papírovou kravatu pro tatínky ke Dni otců nebo malovali podmořský svět. Na závěr si žáci přečetli ukázku z Macha a Šebestové, poté zhlédli dva díly stejnojmenného seriálu o žácích 3.B. Tímto jsme se začali těšit na další školní rok, kdy i oni budou žáky 3.B.

Světový den oceánů

V rámci projektového dne jsme se dozvěděli nové informace o oceánech, ukázali jsme si je na globusech, řekli jsme si, proč jsou pro nás důležité, že je musíme chránit, kdo v nich žije a jaké nástrahy na mořské živočichy čekají. Pomocí kádinek jsme si ukázali, jaký je poměr sladké a slané vody na Zemi. Na závěr si žáci vyzkoušeli na vlastní kůži být kytovcem a dostat se z rybářské sítě (úkolem dětí bylo rozmotat tři uzly na jedno nadechnutí).

 

 

Vysvědčení

Vysvědčení jsme z důvodu rekonstrukce školy vydávali ve středu 17.6. Žáci ode mě dostali vysvědčení s krásnými známkami a jako malý dárek a vzpomínku netradiční společnou třídní fotku z online výuky. Já jsem od žáků dostala překrásné květiny a spoustu čokolády.

Rodičům a dětem moc děkuji za tvrdou práci, rodičům také za skvělou spolupráci zejména ve druhém pololetí a dětem děkuji za fajn partu a pěkný první společný školní rok. Na ten další se budu těšit spolešně s Machem a Šebestovou ;)

Krásné prázdniny všem!!!

 

Prvouka - Roční období

V prvouce se žáci učili o roce, ročních obdobích a měsících. Pro názornost změn v přírodě i ve městech během roku jsme využili obrázkových knížek Jaro, Léto, Podzim, Zima od Rotraut Susanne Berner. Knížky zobrazují změny v přírodě - rostliny, zívřata, počasí, dále například změny na polích, změny u lidí - oblečení, aktivity (sporty), a také zobrazují některé svátky v daném období. Knížky je možné využít i v českém jazyce - slohu, kde děti můžou popisovat osoby, nebo vyprávět jejih příběhy. To nás teprve čeká. Zatím se děti s knížkami pouze seznámily a prohlédly si jeden z mnoha příběhů, které knížky nabízí.

 

Divadlo

V úterý 3.3. jsme se vydali do divadla na vystoupení zpěvačky Magdy Malé. Vystoupení bylo velmi interaktivní, Magda zapojovala jak děti, tak paní učitelky. Děti si zazpívaly známé dětské písničky a naučily se refrén nových písniček, které zpívaly spolu s Magdou. U veselé hudby se nedá sedět, a tak ti, kteří nechtěli, nebo se nedostali na pódium, poskakovali a řádili v hledišti. Všichni si vystoupení náramně užili.

 

.. A zase ta geometrie

V geometrii mají děti možnost si učivo pořádně osahat. V poslední hodině vytvářely modely ze špejlí a plastelíny. Na modelech si tak znázornily přímky a body, o kterých se učily. Někteří vytvářeli různé polohy dvou přímek a geometrické útvary a tělesa, jiní zase své iniciály či různá písmena. V rýsování jsou děti stejně tak šikovné jako v modelování.

 

Žabí život

V pátek 28.02. se děti účastnily výkového programu centra IRIS nazvaného Žabí život. Děti se dozvěděly základní informace o vybraných zástupcích žab - o skokanovi zeleném a hnědém, o ropuše a drápatce. Drápatku vodní si mohly prohlédnout i naživo. Děti skákáním napodobovaly skokany a za zvuku žabího kuňkání si hledaly své rybníčky. Děti se dozvěděly informace o vývojových stádiích žab - od pulce až k žábě. Nejzábavnější pro děti bylo, když lovily potravu pomocí frkaček, jako žáby svými jazýčky.


Trilopark

V pátek před prázdninami se děti zúčastnily výukového programu Trilopark. Děti si vyrobily sádrové odlitky trilobitů, vyzkoušely si práci paleontologa a prohlédly si opravdové zkameněliny, o kterých se dozvěděly spoustu zajímavostí. Na památku si děti mohly koupit malované sádrové zkameněliny nebo lebky dinosaurů. Program byl poutavý a všem se moc líbil!

 


Geometrie - tělesa


V geometrii jsme se věnovali geometrických útvarům a tělesům. Děti pracovaly s tělesy - stavebními kostkami - na kterých jsme si ukazovali nové učivo. Kostky našly uplatnění i o přestávkách, kdy všichni stavěli různé pevnosti, věže či různá obydlí.

 

Poslední den 1. pololetí

Čas neúprosně běží a nastal čas předávání pololetního vysvědčení. Žáci dostali vysvědčení dvě - jedno ze školy, druhé z plavání, tzv. mokré vysvědčení. S prvním pololetím jsme se společně (i když v malém počtu) rozloučili slavnostními frkačkami :)

Přejeme všem hezké pololetní prázdniny, nemocným brzké uzdravení a těšíme se na viděnou ve 2. pololetí!

 

Předvánoční čas

Aby nám čekání na Ježíška rychleji ubíhalo, v posledním týdnu před Vánocemi jsme si učení zpříjemnili vánočními pracovními listy a pohádkami a také jsme si vyzkoušeli vánoční zvyky - pouštění lodiček a krájení jablíčka. Nejlépe čekání na Ježíška ubíhalo ve středu v Městském divadle v Prostějově na představení Pohádky z pařezové chaloupky a také ve čtvrtek v kině Metro 70, kde jsme zhlédli film Lví král. V pátek jsme si ve třídě udělali malou besídku - ochutnali jsme naše domácí cukroví, zazpívali koledy za doprovodu Benovy kytary a rozdali si dárečky od kamarádů spolužáků. Na závěr jsme si se žáky celé školy zazpívali vánoční koledy a tímto také završili rok 2019.

Krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce 2020!

Mikuláš

Dne 5.12. k nám do třídy dorazil svatý Mikuláš. A nebyl sám. Čert a anděl nesměli chybět. Zatímco Mikuláš četl z knihy hříchů, čert si malé hříšníky prohlížel zblízka. Aby si děti získaly čerta, zazpívaly společně písničku. Anděl se za ně nakonec přimluvil a tak všechny děti dostaly nadílku. Musely však slíbit, že už budou hodné. Uvidíme, co bude v knize hříchů zase za rok.

 

Skupinové práce, ochutnávka naslepo

V pondělí 25.11. si děti vyzkoušely výuku ve skupinách. Děti se krásně doplňovaly, pomáhaly si a učily se od sebe navzájem.

V hodinách prvouky se děti v listopadu učily o přírodě na podzim. Součástí bylo i téma ovoce a zelenina. Na tak trochu netradiční zopakování jsem pro děti připravila ochutnávku ovoce a zeleniny naslepo. Všechny děti každý kousek ovoce a zeleniny ochutnaly a tím mnozí přemohli svůj strach z nových chutí. Nakonec si ochutnávku všichni náramně užili a zdravě zamlsali, až nakonec nic nezbylo.

 

 

Halloween

Ve čtvrtek 31.10. jsme si ve škole hráli na Halloween. Povídali jsme si o vzniku, významu a tradicích Halloweenu, žáci pracovali s čarodějnou básničkou, počítali kočky a myši, v angličtině se naučili říkat názvy halloweenských masek, zhlédli halloweenský pochod v New Yorku, zatancovali si Skeleton Dance a také si vyrobili masku netopýra. Žáci ve vlastních maskách získali diplom v angličtině.

 

 

Učíme se venku

V prvouce se děti učily o stromech, proto jsme vyrazili ven. Žáci poznávali stromy podle listí, listy pak rozstřihli napůl, nalepili na papír a dokreslovali.

Projektový den

Společně se třídou 2.A jsme si udělali projektový den na téma Dopravní výchova. Žáci vypracovávali pracovní listy, sledovali výuková videa, na notebocích vybarvovali dopravní značky v programu Didakta a také pracovali na interaktivní tabuli, kde odpovídali na otázky týkající se silničního provozu.