2.A třída

Mikuláš

Dne 5.12. k nám do třídy dorazili svatý Mikuláš, čert a anděl. Zatímco Mikuláš četl z knihy hříchů, čert si malé hříšníky prohlížel zblízka. Ti byli pokáráni, poté slíbili, že budou hodní a nakonec i oni dostali od anděla nadílku.

Mikuláši, anděli a čerte, těšíme se na Vaši návštěvu zase za rok!

 Dopravní výchova

Společně se třídou 2.B jsme si udělali projektový den na téma Dopravní výchova. Žáci vypracovávali pracovní listy, sledovali výuková videa, na notebocích vybarvovali dopravní značky v programu Didakta a také pracovali na interaktivní tabuli, kde odpovídali na otázky týkající se silničního provozu.