2.A třída

Co se děje ve 2.A?

 

Zpátky ve škole

Od 25.5. se opět s některými potkáváme ve škole. Vedle učení také tvoříme. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech si zároveň opakujeme své znalosti zejména z prvouky.

 

Divadlo

V úterý 3.3. jsme se vydali do divadla na vystoupení zpěvačky Magdy Malé. Vystoupení bylo velmi interaktivní, Magda zapojovala jak děti, tak paní učitelky. Děti si zazpívaly známé dětské písničky a naučily se refrén nových písniček, které zpívaly spolu s Magdou. U veselé hudby se nedá sedět, a tak ti, kteří nechtěli, nebo se nedostali na pódium, poskakovali a řádili v hledišti. Všichni si vystoupení náramně užili.

 

Žabí život

 V pátek 28.02. se děti účastnily výkového programu centra IRIS nazvaného Žabí život. Děti se dozvěděly základní informace o vybraných zástupcích žab - o skokanovi zeleném a hnědém, o ropuše a drápatce. Drápatku vodní si mohly prohlédnout i naživo. Děti skákáním napodobovaly skokany a za zvuku žabího kuňkání si hledaly své rybníčky. Děti se dozvěděly informace o vývojových stádiích žab - od pulce až k žábě. Nejzábavnější pro děti bylo, když lovily potravu pomocí frkaček, jako žáby svými jazýčky. Úkol to nebyl vůbec lehký. Radost z úlovku byla proto skutečně veliká.

Trilopark

V pátek před prázdninami se děti zúčastnily výukového programu Trilopark. Děti si vyrobily sádrové odlitky trilobitů, vyzkoušely si práci paleontologa a prohlédly si opravdové zkameněliny, o kterých se dozvěděly spoustu zajímavostí. Na památku si děti mohly koupit malované sádrové zkameněliny nebo lebky dinosaurů. Program byl poutavý a všem se moc líbil!

 

 

 

Mikuláš

Dne 5.12. k nám do třídy dorazili svatý Mikuláš, čert a anděl. Zatímco Mikuláš četl z knihy hříchů, čert si malé hříšníky prohlížel zblízka. Ti byli pokáráni, poté slíbili, že budou hodní a nakonec i oni dostali od anděla nadílku.

Mikuláši, anděli a čerte, těšíme se na Vaši návštěvu zase za rok!

 Dopravní výchova

Společně se třídou 2.B jsme si udělali projektový den na téma Dopravní výchova. Žáci vypracovávali pracovní listy, sledovali výuková videa, na notebocích vybarvovali dopravní značky v programu Didakta a také pracovali na interaktivní tabuli, kde odpovídali na otázky týkající se silničního provozu.