1.A třída

POHÁDKOVÁ 1. TŘÍDA 

Náš první školní rok

První školní den je velká událost nejen pro malé prvňáčky, ale i jejich rodiče. V pondělí 3. září usedlo do lavic naší první třídy s velkým očekáváním a radostí 30 prvňáčků. 

Začal nám první školní rok, z dětí se staly žáky a žákyněmi, zvykáme si na nové školní prostředí, režim dne a práci školáka ve vyučování i domácí přípravě.

Snažíme se také zvyknout si na nový kolektiv a trénovat umění přizpůsobit se ostatním tak, aby se všechny děti cítily příjemně a bezpečně a "chození" do školy je těšilo.

Cílem není "jen" naučit se číst, psát a počítat, ale učit se spolupráci i samostatnosti, užívat si řešení zábavných úkolů, radovat se z práce a her se spolužáky. A v našem tak početném kolektivu je to úkol nelehký. Nezbývá než vzhůru do práce, ať se vše podaří. 

Den stromů 

V rámci projektového vyučování ke Dni stromů se děti seznámily s našimi nejznámějšími listnatými a jehličnatými stromy. Ve skupinách vypracovávaly přírodovědné úkoly a úlohy pro rozvíjení postřehu, grafomotoriky, řešily hádanky a zábavné úkoly na pracovních listech. Svoji "knížku" Dne stromů doplnily pomocí výtvarných a pracovních činností barevnou obálkou (frotáž vylisovaných listů) a lepenou koláží z listů (postavička Lesního skřítka). Cvičením s kruhy skupiny napodobovaly růst a pohyby stromů, znázorňovaly části stromů. Děti pracovaly se zájmem a práce na úkolech projektu se jim vydařila.

 Mikulášská nadílka

Ve středu 5. prosince nastal ten toužebně očekávaný okamžik, kdy se ve dveřích objevil Mikuláš v doprovodu anděla a čerta chrastícího řetězy. Hodné děti Mikuláš pochválil, některé děti slíbili čertovi a andělovi své polepšení i snahu ve vyučování. Nakonec všechny děti dostaly pěknou odměnu v podobě mikulášských balíčků.  

Dopravní výchova 

Ve středu 12. prosince prvňáčci absolvovali výukový program zaměřený na dopravní výchovu. Hravou formou si prověřili znalosti dopravních značek a správné chování chodců v silničním provozu.

Recyklohraní

Naše škola je v rámci enviromentální výchovy zapojena do projektu Recyklohraní. V úterý 18. prosince jsme se účastnili programu, ve kterém se děti učily hravou formou třídit odpad, při práci ve skupinkách mohly rozebrat skutečný počítač nebo model pračky. 

Vánoční hraní

I poslední den před vánočními svátky prvňáčci pilně pracovali.Náplní práce však nebylo tradiční čtení, psaní počítání, ale plnění vánočních úkolů a výroba vánočních dekorací.