1.A třída

POHÁDKOVÁ 1. TŘÍDA 

I. pololetí našeho prvního roku náš 30 prvňáčků tvořilo jednu třídu, jeden velký tým. Od II. pololetí se naše třídy rozdělily. Naši třídu nyní navštěvuje 15 žáčků pod vedením Mgr. Jany Tabarkové.

Náš první školní rok

První školní den je velká událost nejen pro malé prvňáčky, ale i jejich rodiče. V pondělí 3. září usedlo do lavic naší první třídy s velkým očekáváním a radostí 30 prvňáčků. 

Začal nám první školní rok, z dětí se staly žáky a žákyněmi, zvykáme si na nové školní prostředí, režim dne a práci školáka ve vyučování i domácí přípravě.

Snažíme se také zvyknout si na nový kolektiv a trénovat umění přizpůsobit se ostatním tak, aby se všechny děti cítily příjemně a bezpečně a "chození" do školy je těšilo.

Cílem není "jen" naučit se číst, psát a počítat, ale učit se spolupráci i samostatnosti, užívat si řešení zábavných úkolů, radovat se z práce a her se spolužáky. A v našem tak početném kolektivu je to úkol nelehký. Nezbývá než vzhůru do práce, ať se vše podaří. 

Den stromů 

V rámci projektového vyučování ke Dni stromů se děti seznámily s našimi nejznámějšími listnatými a jehličnatými stromy. Ve skupinách vypracovávaly přírodovědné úkoly a úlohy pro rozvíjení postřehu, grafomotoriky, řešily hádanky a zábavné úkoly na pracovních listech. Svoji "knížku" Dne stromů doplnily pomocí výtvarných a pracovních činností barevnou obálkou (frotáž vylisovaných listů) a lepenou koláží z listů (postavička Lesního skřítka). Cvičením s kruhy skupiny napodobovaly růst a pohyby stromů, znázorňovaly části stromů. Děti pracovaly se zájmem a práce na úkolech projektu se jim vydařila.

 Mikulášská nadílka

Ve středu 5. prosince nastal ten toužebně očekávaný okamžik, kdy se ve dveřích objevil Mikuláš v doprovodu anděla a čerta chrastícího řetězy. Hodné děti Mikuláš pochválil, některé děti slíbili čertovi a andělovi své polepšení i snahu ve vyučování. Nakonec všechny děti dostaly pěknou odměnu v podobě mikulášských balíčků.  

Dopravní výchova 

Ve středu 12. prosince prvňáčci absolvovali výukový program zaměřený na dopravní výchovu. Hravou formou si prověřili znalosti dopravních značek a správné chování chodců v silničním provozu.

Recyklohraní

Naše škola je v rámci enviromentální výchovy zapojena do projektu Recyklohraní. V úterý 18. prosince jsme se účastnili programu, ve kterém se děti učily hravou formou třídit odpad, při práci ve skupinkách mohly rozebrat skutečný počítač nebo model pračky. 

Vánoční hraní

I poslední den před vánočními svátky prvňáčci pilně pracovali.Náplní práce však nebylo tradiční čtení, psaní počítání, ale plnění vánočních úkolů a výroba vánočních dekorací. 

Naše výtvarné práce

Divadelní představení

V měsíci únoru jsme se zúčastnili dvou kulturních akcí. V kině Metro jsme shlédli pohádkové hudební představení. byly doprovázeny veselými písničkami, ke kterým se mohly děti svým zpěvem přidat.

 

V prostějovském Městském divadle se konal koncert Pavla Nováka s názvem Řemeslo má zlaté dno. Veselé rockové písničky doprovázelo povídání o řemeslech. Při písničkách mohly děti tancovat, tleskat a zpívat. Všichni si zábavné představení velmi užili.

Koncem března jsme opět navštívili prostějovské divadlo, tentokrát kvůli úspěšnému divadelnímu představení hostujícího Divadla Alfa Plzeň Pohádky ovčí babičky. Originální výprava, krásné loutky vlků, beránka a ovečky, vtipný děj a zábavné výkony loutkoherců všechny děti i dospělé uchvátily.

Jarní stromy pro naše město

 

Dravci - Seiferos

Velikonoční hraní

Ve středu se v naší třídě konal velikonoční bezaktovkový den. Připomněli jsme si, jak velikonoce slavíme, jaké jsou naše velikonoční tradice. Úkoly z češtiny, matematiky a prvouky děti plnily na speciálních pracovních listech, ve skupinách jsme sestavili, vyzdobili a slepili obří malovaná vajíčka. Každý si také vyrobil závěsnou velikonoční dekoraci - věneček s kuřátkem.

 Den Země