1. třída

POHÁDKOVÁ 1. TŘÍDA

V pondělí 2. září 2019 jsme v naší škole slavnostně přivítali 24 nových prvňáčků.  První školní dny se děti navzájem seznamovaly se svými spolužáky a s prostředím školy.  Bez dlouhého váhání jsme se pustili do práce a společně poznáváme první písmena, trénujeme čtení slabik a krátkých slov. V matematice zvládáme počítání a porovnávání do 5, rozlišujeme geometrické tvary. Práce se nám zatím daří a doufejme, že nadšení dětem vydrží co nejdéle.

 Podzimní úkoly s ježečkem

 

 

Přišel k nám Mikuláš

 

VESELÉ VÁNOCE PŘEJÍ PRVŇÁČCI

TRILOPARK

V pátek 7. 2. se žáci prvního ročníku zúčastnili výukového programu Trilopark. Žáci měli možnost sáhnout si na reálné zkameněliny a odkrýt model dinosaura.